Styrelsen

Ordförande: Joel Krigh

073 – 501 08 55

 

Kassör: Kent Lindkvist

 

Sekreterare: Ulf Titz

070 – 327 38 19

 

Ledamöter: Johnny Claesson, Tomas Snell, Daniel Sätterström, Mats Södergren

Suppleant: Sören Gustafsson