Styrelsen

Ordförande: Thomas Snell

076 – 767 12 91

 

Kassör: Kent Lindkvist

 

Sekreterare: Ulf Titz

070 – 327 38 19

 

Ledamöter: Daniel Sätterström, Joel Krigh, Mats Södergren

Suppleant: Pernilla Sjöberg, Sören Gustafsson, Jerker Granlund, Pontus Vikblom, Johnny Claesson