Bli medlem

För att bli medlem så måste man kvittera ut en tagg för inpassering och registrering. Kontakta någon av följande personer för att kvittera ut en tagg:

Joel Krigh — 073 – 501 08 55

eller kontakta oss på följande mailadress