Medlemskap

P.g.a COVID-19 så kan vi för närvarande inte ta emot några nya medlemmar. Vi har även infört ett stopp för gäster till medlemmar tillsvidare.