Pandemilagen

Vi har sedan lördag kväll (2021-01-09) samtliga åtgärder på plats för att uppfylla den nya pandemilagen som träder i kraft 2021-01-10.

Då det fortfarande finns oklara tolkningar av lagen så kan vi komma att justera åtgärderna med kort varsel beroende på länsstyrelsen eller kommunens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—dalarna/2021-01-08-sa-ska-lansstyrelsen-skota-tillsynen-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20212/