Coronaviruset (COVID-19)

Vi har för närvarande öppet som vanligt, men följer utvecklingen noga och kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga om läget förändras.